INTRANET YAZILIM

Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bir yazılım türüdür. İntranet yazılım aynı zamanda kurum içi internet uygulamaları olarak da adlandırılır ve kapalı ağ yapısına sahiptir. Kapalı ağdan kast edilen şirketin kendi sunucusunda çalışmasıdır. Ancak kendi sunucusu dışında internet üzerinden de erişim sağlanırsa, bu durumda “Extranet” adını alır.

Intranet Yazılım

Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen bir yazılım türüdür. İntranet yazılım aynı zamanda kurum içi internet uygulamaları olarak da adlandırılır ve kapalı ağ yapısına sahiptir. Kapalı ağdan kast edilen şirketin kendi sunucusunda çalışmasıdır. Ancak kendi sunucusu dışında internet üzerinden de erişim sağlanırsa, bu durumda “Extranet” adını alır.

Özel bir türü olduğu için şirketlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Buna göre doküman yönetimleri, kurum içi iletişim, bilgi ve belgelerin ortak paylaşımı, kurum içi iş akışları gibi ihtiyaç duyulan konularda İntranet yazılım desteğine başvurulur. Genel bir ifadeyle söyleyecek olursak, kuruma dair ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin gerçekleştirilebildiği bir yazılımdır.

İntranet Yazılımları Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

Kurum içi web uygulamaları olduğu için kapsamı oldukça geniştir. Kurum kelimesine dahil olabilecek tüm firmalar veya şirketler İntranet yazılım ihtiyacı duyar ve kullanır. Yine de birkaç liste yapmak daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

E-ticaret siteleri, büyük veya küçük ölçekli işletmeler, kamu kurumu organları (kaymakamlık, valilik, belediyeler vb.) özel ve devlet okulları, kargo şirketleri, franchising firmalar gibi daha birçok sektör İntranet yazılım hizmeti edinebilir.

Dijiton sektör ayrımı yapmaksızın, kullanışlı ve kaliteli İntranet yazılım hizmetini ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde tasarlar.

İntranet Yazılım Firmanıza Hangi Faydaları Sağlar?

Firmaların büyük ölçüde işlerini kolaylaştıracak işlevselliğe sahip olan İntranet yazılım, faydaları bakımından da geniş kapsamlıdır.

  • Öncelikle kurum içi iletişim ve bilgi alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca güvenilirliği dolayısıyla bilgileriniz üçüncü kişilerin eline geçmez.
  • Kurumunuzda sağlamanız gereken hiyerarşik sistemi intranet yazılım ile kolaylıkla sağlayabilirsiniz.
  • Kurum personellerinize vereceğiniz yetkilendirmelerle, herkes görev tanımına sadık kalır ve etkin iş akışı sağlanır.
  • Intranet yazılım hizmetimizin sağladığı en büyük kolaylıklardan biri de muhasebe hesaplarında hatasızlık payının olmasıdır. Hesap aktarımı işlemlerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
  • Bulunduğunuz konumun önemini ortadan kaldırarak iş takiplerini rahatlıkla intranet yazılım üzerinden yapabilirsiniz.
  • İş ortaklarınızla kuracağınız iletişim ağı sayesinde iş ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz.

Dijiton ile İntranet Yazılımları Nasıl Yapılır?

Kurumsal kimliğinizin ve imajınızın sağlamlaştırılması noktasında intranet yazılım hizmeti büyük avantajları beraberinde getiriyor. Peki kurum içi web uygulamaları yaparken hangi yollardan geçiyoruz?

Öncelikle kurumunuzun ihtiyaç analizlerini yapıyoruz. Birlikte yapacağımız bu ihtiyaçları belirledikten sonra alanında Uzman Dijiton ekibi tarafından gerekli çalışmalar yapılır ve intranet yazılımı gerçekleştirilir.

Dijiton’un özenle üzerinde durduğu konulardan biri kurum içi bilgilerin güvenliğinin sağlanmasıdır.

İntranet yazılım geliştirildikten sonra şirket bünyesinde çalışan personellerinizin belirli bir oryantasyon döneminden geçmesi gerekir. Dijiton bu oryantasyon sürecine ilişkin gerekli eğitim planlamalarını sizlere sunar ve intranet yazılım desteği sağlar.

Böylelikle Dijiton ekibi ile çıktığınız bu yolda, markalaşmanızla birlikte şirket içi çalışma disiplininizi de en iyi şekilde sağlarsınız. Kurduğunuz güçlü sistemlerle iletişim ağınızı kaliteli bir şekilde dizayn edebileceksiniz.

TOP