Teknoloji Nedir?

Teknoloji için kısaca bir insan etkinliğidir denilebilir. Tarihte bilim ve mühendislikten önce var olmuş bir etkinliktir. Pek çok açıdan bilimsel çalışmaların uygulamaya geçirilmiş halleri olarak kabul edilir. Teknoloji kullanılarak insanların hayatta kalabilmeleri için gerekli olan araç/ gerecin üretilmesi amaçlanır. İlaveten üretim tekniklerinin, kifayetlerin bir araya gelmesinde etken rol alan bilgi bütünü de teknoloji olarak nitelendirilir. Çağımızda yaşamın her bölümümde varlığını gösteren teknolojik alet ve gereçler sayesinde hayat daha da kolaylaşmıştır. Teknoloji etkisiyle üretim oranı artmış, mesafeler daha da kısalmış, veriler global düzeyde yayılmış, gelişmişlik seviyesi iyileşmiş ve insanoğlunun yaşamı daha da kolaylaşmıştır.

Teknolojinin Anlamı

 Teknoloji Yunanca kökenli bir kelimedir. Yunanca da sanat ve bilme ifadelerinin birlikte kullanılması sonucu bu kelime ortaya çıkmıştır. Teknoloji insanoğlunun ihtiyacının giderilmesi için alet yapımı, üretimlerin gerçekleşmesine yarayan bilgi birikimi, teknik kapasite ve yetenekler bütünü olarak adlandırılır. Bilimin günlük hayata yansımış hali teknoloji olarak ifade edilir.  İnsanoğlunun üretmiş olduğu bilgi birikimi nedeniyle bilim daima gelişerek varlığını sürdürür. Bilimin gelişme göstermesi ve teknik bilgilerin çoğalması ile de teknolojik ürünler üretilmektedir. Bilim ilerledikçe teknoloji de paralel olarak gelişme kat eder. 

Teknoloji Neden Önemli

Teknolojinin insan yaşamındaki yeri oldukça mühimdir.  İnsanlığın var olma mücadelesi başladığından bu yana teknoloji de yaşamın değişmez bir parçası haline dönüşmüştür. İnsanların yaşamını kolaylaştırması, zamandan tasarruf ettirmesi nedeniyle teknoloji günlük hayatın olmazsa olmazı, tamamlayıcı bir parçası olmuştur.  Akıllı ev sistemi, mutfak aletleri, toplu taşıma araçları, otomobil, akıllı telefon, tablet, bilgisayarlar gündelik hayatta insanların karşısına daimi olarak çıkan teknoloji ürünlerdir. Bunlar sayesinde insanlar ilkellikten kurtulup çok daha çağdaş şartlarda hayatlarını devam ettirebilmektedirler. Teknolojinin sağlamış olduğu avantajlar nedeniyle insanlar yorulmadan günlük yaşamlarını sürdürmektedirler.  Günlük hayatı tamamıyla kontrol altına alan diğer bir teknolojik unsur da internet olmaktadır. İnternet ile alışveriş yapmak, bilgi edinmek, eğitim almak, ödeme yapmak, eğlenmek, iletişim kurmak gibi çeşitli faaliyetler rahatlıkla yerine getirilmektedir. İnternet insanlarda bağımlılık yaratacak düzeyde günlük yaşama etki eder bir durumdadır.  Bir devletin gelişmişlik seviyesi sahibi olduğu teknolojik imkanlar ve üretimini yapabildiği teknolojik araç ve gereçler ile ölçülebilir. Teknoloji kullanılarak üretim kolaylaşmakta ve bayındırlık seviyesi artmaktadır. Bu sayede sanayileşmenin önü açılır. Ülkenin refah seviyesi yükselir. Çok çeşitli teknolojik başarı beraberinde ekonomik başarıyı da getirir. Devletler teknoloji satmak kaydıyla iktisadi olarak dışa bağımlılıktan kurtulabiliyorlar.

Teknolojinin Yararları

  • Teknoloji sürekli gelişmekte olan ve hiçbir zaman gelişimi durmayan bir kavramdır. Neredeyse her gün kişilerin hayatında yenilik sağlayıp, kolaylık getiren bir teknolojik ilerleme ortaya çıkmaktadır.Teknolojik ürün ve buluşlar günlük yaşama olumlu katkı verirler. Bu sayede farklı hizmet alanlarında iyileşme kaydedilip, yaşamın kolaylaşması sağlanır. 
  • Teknoloji yardımıyla bazı alışkanlıklar değişmiştir. Mağazaları gezmek suretiyle yapılan alışverişler artık yerini internet sayesinde evden çıkmadan yapılabilen alışverişe bıraktı. Bu durumda yeterli zamana sahip olmayanlar mesela yaşlılar, yatalak hastalar için önemli bir avantaj sağlar.
  • Teknolojik gelişmeler ile sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için ameliyat teknikleri gelişmiştir, mesela erken teşhis koymak kolaylaşmıştır. İnsanların daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir hayat sürmeleri olanaklı hale gelmiştir.
  •  Teknoloji ile ulaşım kolaylaşmış mesafeler daha da kısalmıştır. Eski yıllarda uzun günler süren yolculuklar uçak teknolojisiyle saatlere indirgendi. Mesafelerin kısalması sosyal yaşamı kolaylaştırıp, ticareti de geliştirmiştir. Teknolojinin kişilere sağladığı en mühim kazanım bilgiye ulaşma kolaylığı olmuştur.
  • Teknolojik imkânlar ile bilgiye istenilen anda, istenilen yerden ulaşılabiliyor. Bilgi çokluğu ve paylaşımı önemli oranda artış sağlamıştır. Bu da toplumların gelişmesinde son derece etkili bir rol oynamaktadır.