JavaScript Nedir?

JavaScript, web sayfalarına canlılık ve dinamiklik getirmek için oluşturulmuş bir dildir. 
HTML koduna gömülü ya da dahili olarak yazılıp sayfa yüklendiğinde doğrudan çalıştırılabilir. Dolayısıyla kodlar herhangi bir derleyiciye ihtiyaç duymadan da çalışabilir. 
Bunları ele aldığımızda JavaScript diğer dillere kıyasen oldukça farklıdır.

JavaScript’in Tarihçesi

İlk olarak 1995 yılında NetScape Şirketinde çalışan Brendan Eich tarafından yazılmıştır. 
JavaScript ilk başta “LiveScript” adıyla yazılmıştır. Fakat Java dili o zamanlarda çok fazla gündemde olmasından dolayı yeni bir dil ve “küçük kardeş” olarak görüldüğünden dolayı adını JavaScript olarak almıştır.
Fakat bu olay kötü sonuçlar doğurmuştur;
Java o zamanlarda çok popüler ve güçlü bir dil olduğundan dolayı kullanıcılar JavaScript‘i Java dilinin daha basit ve yararsız bir alt dili olarak algılamıştır. Bu algının etkileri günümüzde bile halen etkisini göstermektedir.
JavaScript‘in geliştirilmesi günümüzde NetScape veya günümüz adıyla Mozilla tarafından yapılmaktadır.

JavaScript’i Eşsiz Kılan Nedir?

JavaScript‘i eşsiz kılan 3 temel neden vardır;

    •    HTML/CSS ile beraber çalışması,

    •    En çok bilinen tüm tarayıcılarda ön tanımlı olarak gelip sorunsuz şekilde çalışması,

    •    Kolay işleri kolay bir şekilde yapabilmeyi sağlamasıdır.

Bu özelliklerin hepsini içinde barındıran başka hiçbir tarayıcı teknolojisi yoktur.
Bu yüzden JavaScript en çok kullanılan tarayıcı teknolojisidir ve onu eşsiz kılan da budur, günümüzde hemen hemen bütün tarayıcıların altyapısında da JavaScript çalışır.